هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس

معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس پیرو برگزاری موفق ششمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی ارس در نوروز 1398 در نظر دارد "هفتمین دوره جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس" را با حضور آثار برگزیده از سراسر کشور در نوروز سال 1399 برگزار نماید.


منطقه آزاد ارس م

نخستین جشنواره ملی عکس ارس

چهارمین جشنواره بین المللی نقاشی بر روی تخم مرغ های نوروزی ارس

مسابقه اولدوزلار

این مسابقه در سه مرحله و با موضوعات مختلف به اجرا در می آید.آثار ارسالی توسط هیئت انتخاب بازبینی و 21 نفر به عنوان شرکت کنندگان اصلی مسابقه انتخاب می گردند که در سه گروه به رقابت خواهند پرداخت.
در مرحله ي اول یا مقدماتی 3 گروه 7 نفره با یکدیگر رقابت خواهند کرد که مسابقه هر گ